Håndtering af farligt affald

MV Farligt Affald er din pålidelige partner, indenfor ansvarlig håndtering af miljøfarligt affald. Vi hjælper med rådgivning, transport og bortskaffelse af diverse farlige affaldstyper. Med mere end 30 års erfaring inden for branchen har vi opbygget en omfattende ekspertise i at håndtering af det farlige  affald fra forskellige erhverv, herunder affald fra industri, virksomheder og erhvervslivet generelt.

Vores mission er at sikre en sikker, ansvarlig og miljøvenlig håndtering af farligt affald, samtidig med at vi bidrager til at beskytte sundheden og miljøet.

 

Forståelse af farligt affald

Men hvad definerer egentlig farligt affald? Farligt affald er en bred betegnelse for alle former for affald, der potentielt kan udgøre en risiko for sundheden eller miljøet, hvis det ikke håndteres korrekt. Det kan omfatte en bred vifte af materialer og substanser, herunder kemikalier, medicinrester, elektronisk affald, batterier og meget mere.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at selv små mængder farligt affald kan have alvorlige konsekvenser, hvis det ikke håndteres på forsvarlig vis. Vi tilbyder rådgivning og vejledning i farligt affaldshåndtering.

Administration

Mandag-torsdag 08:00 – 15:00
Fredag 08:00 – 13:00

Anlæg

Mandag-fredag 07:00 – 15:00

Effektiv håndtering af erhvervsaffald

Vi er din pålidelige partner inden for håndtering af erhvervs og industriaffald. Vores dedikerede team af specialister har omfattende erfaring og ekspertise inden for affaldshåndtering. Vi tilbyder skræddersyede løsninger, der passer til dine specifikke behov og sikrer, at erhvervsaffaldet bortskaffes på en sikker og miljøvenlig måde.

Vi kan hjælpe med identifikationen, klassificeringen, indsamlingen, transporten og bortskaffelsen af erhvervsaffaldet, så du kan fokusere på din kernevirksomhed uden at bekymre dig om affaldshåndteringen. Uanset kompleksiteten af dine affaldsudfordringer, kan vores erfarne team håndtere det effektivt og sikre overholdelse af alle regler og regulativer.

Med vores erfaring og ekspertise kan vi imødekomme selv de mest komplekse affaldsudfordringer. Vi sikrer, at hele processen for erhvervsaffaldshåndtering er problemfri, inklusive logistik, dokumentation og overholdelse af regler og regulativer.

Godkendt transportør og behandler af farligt affald

I henhold til den nyeste affaldsbekendtgørelse er det afgørende, at transportører og behandlingsanlæg er registreret i Det Nationale Affaldsregister. Dette offentligt tilgængelige register sikrer, at virksomheder kan identificere de godkendte aktører, der kan håndtere deres affald på forsvarlig vis.

Vi er stolt over at være en registreret virksomhed i Det nationale Affaldsregister. Dette betyder, at vi har den nødvendige godkendelse til at afhente, transportere og behandle dit farlige affald. Du kan have fuldstændig tillid til, at vores praksis er i fuld overensstemmelse med alle relevante regler og regulativer inden for håndtering af farligt affald.

Specialiseret team til håndtering af farligt affald

Vi tilbyder en omfattende vifte af ydelser inden for håndtering af farligt affald. Vores tjenester omfatter modtagelse af affaldet fra forskellige erhverv og industrier. Uanset om du er en virksomhed inden for byggeri, sundhedssektoren, elektronik eller andre brancher, kan vi håndtere affaldet på en effektiv, miljømæssigt og lovlig måde.

Vores specialiserede team er trænet til at håndtere specifikke opgavetyper, herunder batteriaffald, brandfarligt affald og medicinsk affald mm.. Vi er i stand til at håndtere disse materialer på en sikker og miljømæssig forsvarlig måde, og vi overholder alle relevante regler og regulativer. Vi sørger for, at dit farlige affald bortskaffes på en måde, der ikke udgør nogen trussel mod sundheden eller miljøet.

Kontakt os i dag for at drage fordel af vores professionelle rådgivning og ekspertise inden for håndtering af farligt affald. Vi er her for at hjælpe dig med at sikre en sikker, ansvarlig og miljøvenlig håndtering af farligt affald, og vi ser frem til at samarbejde med dig.