Sortering, emballering, mærkning

Din virksomhed har ansvar for korrekt sortering, emballering og mærkning af det farlige affald du leverer til os. Du kan læse mere om hvordan du gør ved at klikke på nedenstående link.
Du har også mulighed for at hente hjælp ved at kontakte vores medarbejdere.

Vi står klar til at løse dine spørgsmål vedr. farligt affald.

Emballage og sikkerhedsudstyr

Den tekst, som står inden typer af emballage, skal stå under ”emballering” se nedenfor
Der kan stå følgende:
”MV Farligt Affald kan levere godkendte emballager i mange forskellige størrelser og typer. Derudover tilbyder vi flere forskellige typer sikkerhedsudstyr. (Se de forskellige emballagetyper nedenfor). ”
Alle priser skal fjernes. Der skal kun stå én gang ”skriv eller ring og hør om priser”
Sortering
Farligt affald skal sorteres, så der ikke opstår farlige reaktioner mellem de forskellige typer. Samtidig er sortering også med til at give den laveste behandlingspris.
Farligt affald kan opdeles i 9 forskellige kategorier. Indenfor hver kategori kan der være behov for yderligere opdeling.
Har du brug for vejledning til sortering af dit farlige affald, kan du kontakte os på mail eller telefon…
Emballering
Farligt affald skal pakkes i emballager, som er solide og kan holde til transport med lastbil.

Emballage til farligt affald skal opfylde følgende krav:

 • være egnet til pågældende affaldstype
 • være tæt og lukket forsvarligt
 • være ren, således der ikke findes rester af affald på ydersiden

Derudover skal:

 • gamle etiketter, deklarationsnumre, faresedler og lignende fjernes

Særligt ved farligt gods:

 • Emballagen skal være UN-godkendt til transport
 • Affaldets UN-nummer skal fremgå tydeligt på emballagen
 • Faresedler sættes på siden af emballagen
 • Mærkater må ikke dække over emballagens datomærkning

Mærkning og deklarering

Emballager med farligt affald skal mærkes tydeligt, så man kan se, hvilken type affald emballagen indeholder

Sørg for at:

 • Fjerne eller slette gamle etiketter, deklarationsnumre, faresedler og lignende
 • Mærke emballagen med affaldsgruppe og deklarationsnummer
 • Ved farligt gods skal der påsættes faremærker, UN-nummer

Billedtekst:

Fjern/overstreg gamle mærkater
Ved farligt gods: Husk faremærker og UN-nummer
Chauffør eller du sætter fortrykt deklarationsnummer på emballagen

Deklaration til farligt affald

Alt farligt affald skal ledsages af en deklaration. For hver affaldstype du har, skal der udarbejdes en deklaration. Deklarationen fungerer både som transportdokument og dokumentation for du har afleveret dit farlige affald miljømæssigt korrekt.
Deklarationen indeholder beskrivelse af affaldet, mængde, antal emballager samt UN-nummer ved farligt gods.
De oplysninger, som findes på deklarationen, gemmes i vores IT-system, så du kan altid få oplyst indleverede mængder af os. Du kan skrive til afhentning@mvfarligtaffald.dk

Vi hjælper med deklarationen

For et mindre gebyr udarbejder MV Farligt Affald A/S deklarationen for dig. Vi finder i samarbejde med dig de relevante oplysninger, som skal udfyldes på deklarationen. Når dit affald hentes, medbringer vores chauffør medbringer deklarationen. Således behøver du ikke bekymre dig om hvordan og hvilke oplysninger du skal sørge for på deklarationen.

1 Kommentar

Deltag i diskussionen og fortælle os din mening.

kaitlin
april 1, 2023 på 1:46 am

Something for all the boobie lovers…. http://prephe.ro/Bdsn

Skriv et svar