Certificering

MV Farligt Affald A/S er miljø- og arbejdsmiljøcertificeret efter de
internationale standarder ISO 14001 og ISO 45001.Miljøcertificeringen er din
garanti for, at alt affald bliver behandlet miljømæssigt korrekt.

Garantien gælder den måde, vi selv behandler affaldet på hos MV Farlig Affald,
vores udvælgelse af aftagere i affaldsindustrien og de arbejdsmiljøforhold,
vi arbejder under.