Kontaktoplysninger

MV Farligt Affald A/S
Miljøvej 10
9800 Hjørring
Tlf: 6916 0388
E-mail info@mvfarligtaffald.dk
EAN-nr.: 5790002529504
CVR-nr.: 40797807