Kurser

Affaldsproducenter har ansvar for korrekt sortering, godkendt emballering og dokumentation af farligt affald til sikker og lovlig transport. Hvis din virksomhed håndterer farligt gods på jeres domicil, f.eks. eksplosive stoffer, brandfarlige væsker, syrer og baser, skal personalet være uddannet i henhold til ADR-bekendtgørelsens kap. 1.3. Kontakt MV Farligt Affald for at høre nærmere om muligheden for afholdelse af kursus i sikker affaldshåndtering af farligt affald. jf. ADR-bekendtgørelsens kap. 1.3.

Sorteringskursus

Vi tilbyder skræddersyede kursus til pedeller, viceværter og andre ansvarlige for sortering og håndtering af farligt affald. Vores kursus er designet til at give deltagerne teoretiske viden og praktiske færdigheder inden for deklarering og arbejdsmiljø.

Vores kursus i sikker affaldshåndtering, fokuseres der på at opbygge en forståelse af vigtige koncepter inden for håndtering af farligt affald. Deltagerne vil blive introduceret til forskellige typer farligt affald, deres egenskaber og sikkerhedsrisici. Vi vil også dække relevante lovgivningsmæssige retningslinjer og procedurer for korrekt deklarering og dokumentation af farligt affald.

Kurset varer typisk 4 timer.

Grunduddannelse i farligt affald

Vores kursus håndtering af farligt gods er skræddersyet til personalet, der er ansvarlige for pakning, læsning, påfyldning eller modtagelse. Vi fokuserer på at give deltagerne de grundlæggende forståelse for regler og sikkerhedsprocedurer, der er nødvendige.

I løbet af kurset vil vi dække de væsentlige aspekter af håndtering af farligt gods. Deltagerne vil lære om korrekt emballering og sikring af farlige materialer, herunder anvendelse af passende beskyttelsesudstyr og teknikker. Deltagerne vil få indblik i de lovgivningsmæssige krav og standarder, for at sikre overholdelse af sikkerheds- og miljømæssige bestemmelser.

Kurset varer omkring 7 timer.