Mærkning og deklarering

Din virksomhed har ansvar for korrekt mærkning og deklarering af det farlige affald, du leverer til os. Her kan du læse mere om, hvordan du mærker dine emballager med farligt affald og håndterer papirarbejdet omkring deklarering. Emballager med farligt affald skal mærkes tydeligt, så man kan se, hvilken type affald emballagen indeholder. Inden affaldet er klar til afhentning, skal du sørge for at fjerne eller slette gamle etiketter, deklarationsnumre, faresedler og lignende fra emballage. Vores chauffør medbringer etiketter og faremærker som skal påsættes emballagerne.

Deklaration til farligt affald

Alt farligt affald skal ledsages af en deklaration, som beskriver affaldet. For hver affaldstype du har, skal der udarbejdes en deklaration. Deklarationen fungerer både som transportdokument og dokumentation for, at du har afleveret dit farlige affald miljømæssigt korrekt.

Deklarationen indeholder beskrivelse af affaldet, mængde, antal emballager samt UN-nummer ved farligt gods. De oplysninger, som findes på deklarationen, gemmes i vores IT-system, så du kan altid få oplyst indleverede mængder af os.

Læs mere her.

Du kan skrive til på e-mail

Vi hjælper med deklarationen

MV Farligt Affald A/S udarbejder deklarationen for dig. Vi finder i samarbejde med dig de relevante oplysninger, som skal udfyldes på deklarationen. Når dit affald hentes, medbringer vores chauffør deklarationen. Således behøver du ikke bekymre dig om, hvordan og hvilke oplysninger du skal sørge for på deklarationen. For at lette mærkningen af emballagen, medbringer chaufføren etiketter, som sættes på din emballage inden transport.

tromle med mærkning
Tak for bestillingen Afhentning af farligt affald