Emballage og tilbehør

Farligt affald skal pakkes i emballager, som er solide og kan holde til transport med lastbil.

I forbindelse med opbevaring og transport af farligt affald skal emballagen opfylde nedenstående krav.

Emballagen skal være:

 • egnet til den pågældende affaldstype
 • tæt og lukket forsvarligt
 • ren, rester af affald og mærkesedler, som ikke svarer til indhold, fjernes

Er affaldet farligt gods, skal emballagen ydermere være UN-godkendt.

MV Farligt Affald forhandler UN-godkendte emballager i mange forskellige størrelser og typer. Kontakt os for at høre nærmere om, hvilken emballage der passer til dit farlige affald.
Nedenfor ser du eksempler på typer af emballage, vi har til rådighed. Finder du ikke det, du søger, så ring eller skriv til os.

Emballager til flydende affald

Palletanke
Palletanke er velegnede til større mængder flydende affald. Det kunne fx. være syre
og baser, olie, vaskevand eller lignende.
Palletanken rummer 1.000 l,
måler 1200 mm i højden og er fremstillet i HDPE-plast. Palletanken stiller vi
til rådighed ud fra et returprincip med depositum, hvor dette delvist returneres,
hvis palletanken bliver genbrugt.
Spunstromler
Er din mængde af flydende affald lidt mindre, er 200 l spunstromler din løsning.
Spunstromlen er X-godkendt og kan indeholde alle typer af syrer og baser, samt
andre former for flydende affald. Tromlen måler 980 mm i højden.
Plastdunke
Hvis behovet for emballage ikke er så stort, har vi også en løsning til det. Vores 25 l
HDFE-plastdunke er velegnede til små mængder flydende affald.

Emballager til fast affald

Spændelågsfade
Spændelågsfade er velegnede til forskellige former for fast farligt affald.
Det kunne fx. være olieklude, oliefiltre og små emballager, som ikke
egner sig til transport. Vi har 200 l jernspændelågsfad, som måler 980 mm
i højden. Dette er ikke egnet til syrer og baser. Har du affald, som indeholder
syrer eller baser eller mindre mængder, skal du have fat i et af vores plast
spændelågsfade. De fås i størrelserne 120 l, 60 l og 30 l.
Plastcontainere
Er dit behov for opbevaring lidt større, kan du med fordel leje en container af os.
Vi har to typer: 660 l og 240 l. Du kan bruge containeren til mange forskellige
typer farligt affald fx. klude, oliefiltre, spraydåser, malerspande, batterier
og lignende.
Batterispande – de gule spande føres ikke længere, erstattes af 30 l blå spændelågs-
fade i plast.
Andre typer emballage
Udover ovennævnte emballager har vi stålbure til opbevaring og transport af
forskellige typer trykflasker, papkasser til lysstofrør samt kanyle/kviksølvbokse i
2,5 l og 11 l.

Tilbehør og sikkerhedsudstyr

Til pakning af små emballager i spændelågsfad har vi 100 l sække med vermiculite, og til opsamling af spild tilbyder vi 50 l sække med oliesug.
Du kan købe sikkerhedsspuns i plast til dit spændelågsfad eller spunstromle, samt faremærker enkeltvis eller i ruller.

Vi har forskellige typer sikkerhedsudstyr på lager. Kontakt os for at høre nærmere om, hvilken slags du har brug for. Bl.a. har vi:

 • Ansigtsskærm
 • Forklæde
 • Gummistøvler
 • Halvmaske og filtre
 • Kemikaliehandsker
 • Kemikaliedragter
 • Sikkerhedsbriller
 • Støvmaske
 • Øjenskylleanlæg og flasker