Emballering

Din virksomhed har ansvar for korrekt emballering af det farlige affald, du leverer
til os. Her kan du læse mere om, hvordan din emballage skal være, for at
du håndterer dit farlige affald korrekt. Har du brug for flere oplysninger og hjælp så
kontakt vores medarbejdere. Vi står klar til at løse dine spørgsmål omkring farligt affald.
Farligt affald skal pakkes i emballager, som er solide og egnet til transport med lastbil.
I forbindelse med opbevaring og transport af farligt affald skal emballagen opfylde
nedenstående krav.
 • Emballagen skal være:
  – egnet til den pågældende affaldstype
  – flydende affald emballeres i palletanke, spunstromler eller dunke
  – fast affald emballeres i containere eller spændelågsfade
  – syrer og baser emballeres i plastemballage, som er godkendt til ætsende affald
 • tæt og lukket forsvarligt
 • ren, rester af affald og mærkesedler, som ikke svarer til indhold, fjernes
Er affaldet også farligt gods, skal emballagen ydermere være UN-godkendt.
MV Farligt Affald forhandler UN-godkendte emballager i forskellige størrelser og typer.
Kontakt os for at høre nærmere om, hvilken emballage der passer til dit farlige affald.