Mærkning og deklarering

Din virksomhed har ansvar for korrekt mærkning og deklarering af
det farlige affald, du leverer til os. Her kan du læse mere om,
hvordan du mærker dine emballager med farligt affald og håndterer
papirarbejdet omkring deklarering. Emballager med farligt affald skal
mærkes tydeligt, så man kan se, hvilken type affald emballagen
indeholder.Inden affaldet er klar til afhentning, skal du sørge for at:

  • fjerne eller slette gamle etiketter, deklarationsnumre, faresedler og
    lignende fra emballage
  • mærke emballagen med affaldsgruppe og deklarationsnummer
  • påsætte faremærke og UN-nummer ved farligt gods

Billedtekst:
Fjern/overstreg gamle mærkater
Ved farligt gods: Husk faremærker og UN-nummer
Chauffør eller du sætter fortrykt deklarationsnummer på emballagen

Deklaration til farligt affald

Alt farligt affald skal ledsages af en deklaration, som beskriver affaldet.
For hver affaldstype du har, skal der udarbejdes en deklaration.
Deklarationen fungerer både som transportdokument og dokumentation
for, at du har afleveret dit farlige affald miljømæssigt korrekt.

Deklarationen indeholder beskrivelse af affaldet, mængde, antal emballager
samt UN-nummer ved farligt gods. De oplysninger, som findes på
deklarationen, gemmes i vores IT-system, så du kan altid få oplyst indleverede mængder af os.

Du kan skrive til info@mvfarligtaffald.dk.

Vi hjælper med deklarationen

For et mindre gebyr udarbejder MV Farligt Affald A/S deklarationen for dig.
Vi finder i samarbejde med dig de relevante oplysninger, som skal udfyldes
på deklarationen. Når dit affald hentes, medbringer vores chauffør
deklarationen. Således behøver du ikke bekymre dig om, hvordan og
hvilke oplysninger du skal sørge for på deklarationen.
For at lette mærkningen af emballagen, medbringer chaufføren etiketter,
som sættes på din emballage inden transport.