MiljøService

Har du brug for assistance i forbindelse med uheld med kemikalieudslip,
skal du kontakte miljøberedskabet i din kommune. Har din virksomhed brug
for oprydning efter en uheld, brand, i forbindelse med at virksomheden
lukker, eller blot brug for hjælp til at sortere og pakke det farlige affald?

Så har MiljøService den helt rigtige løsning!

En hurtig og korrekt oprydning er den bedste sikring mod forurening.
Vi sorterer og pakker affaldet på stedet – det mindsker miljøgenerne
og nedsætter omkostningerne. Vi råder over det helt rigtige udstyr og
tilbyder totalløsninger fra oprydning til destruktion.
Kontakt os på tlf. 69 16 03 88 eller send en mail til info@mvfarligtaffald.dk