MV Farligt affald - håndteringslokation

Landbrug

Mange landbrug har farligt affald, som skal opbevares og bortskaffes. Det farlige affald har landbrug mulighed for at opbevare og bortskaffe så samme måde som øvrige virksomheder. Find de oplysninger du har brug for her XXXXXX (link til øvrige elementer på siden)
Du har også mulighed for at kontakte vores konsulent …. link
For landbrug, som har mindre end 50 kg farligt affald årligt, har vi en skræddersyet ordning til opbevaring og bortskaffelse.

Ordningen fungerer således:

• xxxxxx

Del dine tanker