Godkendt transportør og behandler

Hos MV Farligt Affald er vi godkendte transportør og behandler af farligt affald. Reglerne for  behandlingsanlæg, transportør og behandler  er ændret, som følge af den nye affaldsbekendtgørelse. Det betyder, at transportører, indsamlere og behandlingsanlæg skal stå opført i Det nationale Affaldsregister, for at de må transportere og behandle affald. Det nationale affaldsregister er et offentligt tilgængeligt register, hvor virksomheder kan se, hvem der må aftage og transportere deres affald.

MV Farligt Affald er opført i registreret og kan dermed afhente, transportere og behandle dit farlige affald.