Sortering

Din virksomhed har ansvar for korrekt sortering og pakning af jeres farlige affald.

Det farlige affald skal sorteres og pakkes, så der ikke opstår farlige reaktioner mellem
de forskellige typer affald.

Sortering af dit farlige affald er også med til at give den laveste behandlingspris.

Farligt affald kan opdeles i 9 forskellige kategorier. Inden for hver kategori kan der
være behov for yderligere opdeling .Har du brug for vejledning til sortering af dit farlige
affald, kan du kontakte os på
mail info@mvfarligtaffald.dk eller tlf. 6916 0388.